CASE

RÅTTSTOPPET SOM ÄR EXPERTENS FAVORIT

Råttor som tar sig in i fastigheters avloppssystem är en snabbt växande huvudvärk för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Därför väljer allt fler att installera ett råttstopp när de uppdaterar sina avloppsledningar. Något som inte minst Johan Flodin på Pipe Relining Syd i Malmö märker av.

- Det här borde alla satsa på, säger han.

Råttor trivs där människor bor och tar sig enkelt in via en fastighets avloppssystem - en öppning på bara två centimeter räcker faktiskt för att de ska komma in i fastigheten via avloppsrören.

Väl där kan de ställa till med stora och kostsamma skador. Dessutom förökar de sig skrämmande snabbt. En råtthona kan föda en kull med sju till åtta ungar var fjärde vecka och de blir i sin tur könsmogna inom två-tre månader. Det är därför viktigt att täppa till möjliga vägar in.

Gamla rör blir som nya

På Pipe Relining Syd har man fullt upp med att förnya de skånska fastigheternas avloppsledningar med relining, tekniken som innebär att ett nytt rör gjuts inuti det gamla.

- Man märker att allt fler blir medvetna om vilka skador råttor kan orsaka om de kommer in i en fastighet - för att inte tala om obehaget om de letar sig upp i toaletterna. Så för varje år blir det allt vanligare att vi monterar in ett råttstopp när vi fräschar upp ledningarna i en fastighet, säger Johan Flodin, som är delägare i företaget.

- Tidigare var det vanligast att man hyrde ett råttstopp, men de flesta inser nu att det faktiskt blir precis lika effektivt och mycket mer kostnadseffektivt att investera i ett elektroniskt system som stoppar råttorna från att komma in i huset.

Det driftsäkra svenska råttstoppet

Ett sådant system är det svenskutvecklade råttstoppet Rat-Exx, som tillverkas av VVS-teknikföretaget Jafo i Lund. Och allt fler inser nu fördelen med att investera en gång istället för att betala för samma resultat i månad efter månad och år efter år.

- Jag har monterat en massa olika råttstopp och driftsäkerheten är enorm på Rat-Exx. Det dödar inte råttorna, utan ger dem bara en elstöt som är så obehaglig att de ger upp försöken att ta sig in via avloppsledningarna. Smart och effektivt, säger Johan Flodin och fortsätter:

- Det finns enklare produkter som inte är eldrivna, utan istället har taggar som skadar eller dödar råttorna. Men det gör också att papper och annat lätt kan fastna och täppa till avloppet.

- Med Rat-Exx är risken minimal att något fastnar som leder till stopp eller gör att råttorna kan ta sig förbi. Därför behöver man aldrig vara orolig för att rekommendera det. Vi har installerat ett hundratal råttstopp de senaste åren och ingen har varit missnöjd.

Kombinationen av driftsäkerhet, effektivitet och enkel installation har varit avgörande för att Johan och hans kollegor på Pipe Relining Syd ska våga rekommendera Rat-Exx till sina kunder.  

Enkel att installera

- För oss är det helt avgörande att jobba med en bekymmersfri produkt. Tanken på att folk skulle ringa och klaga hela tiden är en mardröm. Men så är det inte med Rat-Exx.

- Och det är enkelt att installera: kapa röret, sätt dit råttstoppet och spänn två kopplingar - sedan kan man glömma problemen, avslutar Johan Flodin innan han återgår till jobbet med att göra den svenska underjorden lite mer bekymmersfri för de skånska fastighetsägarna.

Länk: pipereliningsyd.se