INVESTERA EN GÅNG

OCH GLÖM PROBLEMET

Att reparera skador efter råttangrepp är komplicerat, tidskrävande och dyrbart – och innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för sina rörledningar.

Eftersom frågan för många inte är om det kommer att hända - utan när – återstår det att välja metod för att lösa problemet. Jafos råttstopp Rat-Exx är en engångsinvestering som till en rimlig kostnad stoppar råttinvasioner på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt än att till exempel hyra tjänsten i år efter år av skadedjursbekämpare.

Löpande årskontroll görs enkelt av t ex fastighetens vaktmästare och sedan Rat-Exx installerats kan man enkelt lyfta bort elektronikenheten för kontroll eller spolning av fastighetens avloppssystem. Rat-Exx är helt enkelt en enklare och mer prisvärd lösning på ett svårt problem.