INSTALLATION

SÅ HÄR ENKELT ÄR RAT-EXX ATT INSTALLERA OCH UNDERHÅLLA

VID NERGRÄVD SERVISLEDNING1. När Rat-Exx ska installeras i en nergrävd servisledning friläggs och kapas ledningen med en röravskärare.2.Ett extra täcklock medföljer för att förenkla montage och service. Impulsgeneratorn ansluts till 230 V-uttag via medföljande kopplingsbox och lågspänningsaggregat.
3. Impulsgeneratorn monteras.4. Tryck på impulsgeneratorns strömbrytare för att aktivera råttstoppet. Det är aktivt när råttans öga på kopplingsboxens display blinkar rött.Vid synlig servisledning
Ibland är avloppsledningen synlig, vilket förenklar arbetet ytterligare eftersom man slipper gräva och skapa en inspektionslucka - men i övrigt gäller motsvarande installationsmoment.