DÄRFÖR MÅSTE RÅTTOR STOPPAS

Råttor är nyfikna, har en förmåga att ta sig in genom små öppningar, trivs i avloppssystemet, äter i princip allt som kommer i deras väg och söker sig via avloppet in i fastigheter där det finns människor och mat. Därför ska matrester och fett aldrig spolas ner i avloppet, eftersom det lockar till sig råttor. Men allt fler kommuner och bostadsbolag rapporterar om växande råttproblem i avloppssystemen med stora skador på allt från elkablar till isolering, rör och golvbrunnar.

Ett annat skäl till att förebygga problem är att råttor förökar sig extremt snabbt. En råtthona kan föda en kull med sju till åtta ungar var fjärde vecka och de blir i sin tur könsmogna inom två-tre månader. Jakten på mat ökar därför hela tiden – om råttorna lyckas ta sig in. Med Jafos råttstopp Rat-Exx blir detta omöjligt.