SÅ FUNKAR RAT-EXX

JAFOs råttstopp Rat-Exx utvecklades under 2007 utifrån en patenterad idé av teknologer på Högskolan i Halmstad. Tekniken bygger på en elektrisk impulsgenerator som två gånger per sekund genererar en spänning på upp till 500V, vilket inte är dödande men ger ett så starkt obehag att råttan ger upp och vänder om.

Rat-Exx förebygger på ett smidigt sätt ett problem som utan åtgärd kan växa sig stort. Råttor trivs där människor bor tätt och är mästare på att ta sig in via en fastighets avloppssystem - en öppning på bara två centimeter räcker för att de ska kunna ta sig in och vidare i fastigheten via avloppsrören.

Väl inne i husets avloppssystem kan de ställa till med stora och kostsamma skador. Det är därför viktigt att täppa till möjliga vägar in. Och med Rat-Exx placerat i den horisontella serviceledningen i källaren, bottenplanet eller en brunn utomhus finns det ingen chans att råttorna kan ta sig in i fastigheten via avloppet.

Kort sagt: en smart och skonsam förebyggande åtgärd som enkelt och effektivt löser mängder av möjliga problem.

DÄRFÖR MÅSTE RÅTTOR STOPPAS

Råttor är nyfikna, har en förmåga att ta sig in genom små öppningar, trivs i avloppssystemet, äter i princip allt som kommer i deras väg och söker sig via avloppet in i fastigheter där det finns människor och mat.

Därför ska matrester och fett aldrig spolas ner i avloppet, eftersom det lockar till sig råttor. Men allt fler kommuner och bostadsbolag rapporterar om växande råttproblem i avloppssystemen med stora skador på allt från elkablar till isolering, rör och golvbrunnar.

Ett annat skäl till att förebygga problem är att råttor förökar sig extremt snabbt. En råtthona kan föda en kull med sju till åtta ungar var fjärde vecka och de blir i sin tur könsmogna inom två-tre månader. Jakten på mat ökar därför hela tiden – om råttorna lyckas ta sig in. Med Jafos råttstopp Rat-Exx blir detta omöjligt.

INVESTERA EN GÅNG – OCH GLÖM PROBLEMET

Att reparera skador efter råttangrepp är komplicerat, tidskrävande och dyrbart – och innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för sina rörledningar.

Eftersom frågan för många inte är om det kommer att hända - utan när – återstår det att välja metod för att lösa problemet. Jafos råttstopp Rat-Exx är en engångsinvestering som till en rimlig kostnad stoppar råttinvasioner på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt än att till exempel hyra tjänsten i år efter år av skadedjursbekämpare.

Löpande årskontroll görs enkelt av t ex fastighetens vaktmästare och sedan Rat-Exx installerats kan man enkelt lyfta bort elektronikenheten för kontroll eller spolning av fastighetens avloppssystem. Rat-Exx är helt enkelt en enklare och mer prisvärd lösning på ett svårt problem.

JAFO AB – experter på vatten och avlopp

JAFO AB är ett av Sveriges ledande specialistföretag på vattenavledning från fastigheter till det kommunala avloppsnätet. Med rötterna i byggbranschen och huvudkontor i Lund har vi sedan starten 1971 drivit på utvecklingen mot innovativa, lätthanterliga och kostnadseffektiva produkter som vattenlås, anslutningar och golvbrunnar.

Efter att ha utvecklat och produktionsanpassat en patenterad idé av teknologer på Högskolan i Halmstad lanserade vi även råttstoppet Rat-Exx 2009. Med en genomtänkt livscykelanalys i grunden utvecklar JAFO kvalitetsprodukter som är enkla att underhålla och montera samt hållbara över tid, vilket gör Rat-Exx till ett ledande råttstopp på marknaden.